Blåder Niclas;Barnen I Svenska Kyrkan - Teologiska

Blåder Niclas;Barnen I Svenska Kyrkan - Teologiska

Blåder Niclas;Barnen I Svenska Kyrkan - Teologiska

Barnen ska ha en särställning i Svenska kyrkan, står det i kyrkoordningen. Men vad betyder det i praktiken? Vilka möjligheter ligger i mötet med de tusentals barn mellan 0 och 13 år som sker varje år? Genom intervjuer med tre olika målgrupper i två svenskkyrkliga församlingar: anställda, förtroendevalda samt föräldrar belyser och diskuterar Niclas Blåder olika aspekter av Svenska kyrkans verksamhet för barn. Hur ser verksamheten ut i dag? Vilken teologisk grund har man för arbetet med barn, och hur utvärderas det? Resultaten av intervjuerna är viktig kunskap för alla i Svenska kyrkans församlingar. Barnen i Svenska kyrkan - teologiska reflektioner om en kyrklig praktik vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med eller för barn i församlingen.

164 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Sanna och farmor firar gudstjänst
Fransson Tomas;Inte Bara Kyrkans - Jesus I Kulture
Moderna kyrkor i Sverige

Från samma märke:

En levande relation : bibeltankar om bön
Kyrkans märken : vapen, stämplar, sigill, emblem
Liv i kyrkan : kyrkan i livet