Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i storma

Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i storma

Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i storma

Bullriga bybor, skällande hundar och bråkiga ungdomar var en vanlig syn i en kyrka i 1600-talets Sverige. Trots undervisning, övervakning och olika former av bestraffningar lyckades inte statsledningen fostra folket till goda lutheraner och ordentliga kyrkobesökare. Kyrkoledningens stränga krav på ett värdigt uppträdande var inte något som gick hem hos gemene man. Även om gudstron var stark hos församlingsborna drog de sig inte för att motarbeta den präst som kom i konflikt med dem.I

228 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Den ''sanna'' organisationen : kyrkan framtid i en
Uppland : landskapets kyrkor
Kyrkans föremål : beskrivande lexikon

Från samma märke:

Vägvisare : en bok om kristet ledarskap
Asketernas väg
Den ''sanna'' organisationen : kyrkan framtid i en