Carlsson Olle;Liv I Kyrkan - Kyrkan I Livet

Carlsson Olle;Liv I Kyrkan - Kyrkan I Livet

Carlsson Olle;Liv I Kyrkan - Kyrkan I Livet

Liv i kyrkan - Kyrkan i livet är en berättelse om ett omtalat förändringsarbete i Katarina församling i Stockholm. Katarina kyrka brann 1990 och byggdes upp igen. Tjugofem år efter branden har det skett en förnyelse av både gudstjänstlivet och det diakonala arbetet. En förnyelse buren av många människors gemensamma insatser. Boken är den tredjei raden av exempelböcker på förändringsarbete. De tidigare böckerna är Succé - Kyrkan vänder trenden och Årets förnyare - Ungt ledarskap.Liv i kyrkan - Kyrkan i livetvänder sig till alla som arbetar med förnyelsearbete, socialt företagande och nytänkande. (Studieförbundet Sensus släpper ett studiehäfte till boken och kommer att hålla kurser om förändringsarbete inom kyrkan.)

150 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Tagesson Göran;Kyrkan, Rummet, Landskapet - Vreta
Mässa för enhetens skull : kommentarer och förslag
Den äldsta kyrkan : förkunnelse, förföljelse och f

Från samma märke:

Kyrkornas hemligheter : södra Sverige
Mitt i byn : med kyrkan som följeslagare genom Sve
Värdegrunder i kyrka, diakoni och samhälle