Carlsson Olle;Liv I Kyrkan - Kyrkan I Livet

Carlsson Olle;Liv I Kyrkan - Kyrkan I Livet

Carlsson Olle;Liv I Kyrkan - Kyrkan I Livet

Liv i kyrkan - Kyrkan i livet är en berättelse om ett omtalat förändringsarbete i Katarina församling i Stockholm. Katarina kyrka brann 1990 och byggdes upp igen. Tjugofem år efter branden har det skett en förnyelse av både gudstjänstlivet och det diakonala arbetet. En förnyelse buren av många människors gemensamma insatser. Boken är den tredjei raden av exempelböcker på förändringsarbete. De tidigare böckerna är Succé - Kyrkan vänder trenden och Årets förnyare - Ungt ledarskap.Liv i kyrkan - Kyrkan i livetvänder sig till alla som arbetar med förnyelsearbete, socialt företagande och nytänkande. (Studieförbundet Sensus släpper ett studiehäfte till boken och kommer att hålla kurser om förändringsarbete inom kyrkan.)

150 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrk
Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan
Tagesson Göran;Kyrkan, Rummet, Landskapet - Vreta

Från samma märke:

Gudstjänst i tiden: Gudstjänstliv i Svenska kyrkan
Nelly Rapp och de spökande prästerna
Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohis