De apostoliska fäderna

De apostoliska fäderna

De apostoliska fäderna

De apostoliska fäderna är beteckningen på en rad kristna skrifter från tiden närmast efter apostlarna, ca år 90 till 150. Det är den äldsta kristna litteraturen efter Nya Testamentet. Tillsammans ger skrifterna en god inblick i den efterapostoliska kyrkans liv. Vi ser hur kristna kämpade för att klargöra sin tro både i förhållande till judendom, hedendom och omständigheter inom kyrkan. Det handlar om förhållande till pengar och rikedom, motgång och förföljelser, sammanhållningen i gudstjänsten o

252 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Vikdahl Linda;Jag Vill Också Vara En Ängel - Om Up
Fader okänd
Vad hindrar att jag blir döpt?

Från samma märke:

Värdegrunder i kyrka, diakoni och samhälle
Vår tro som min : levande trosbekännelse
Änglar och demoner