Delaktighetens kris : Gudstjänstens pedagogiska ut

Delaktighetens kris : Gudstjänstens pedagogiska ut

Delaktighetens kris : Gudstjänstens pedagogiska ut

Den religiösa socialisationen har förändrats och allt färre deltar regelbundet i Svenska kyrkans gudstjänster. I det perspektivet utgör gudstjänstmedverkande körsångare en intressant grupp som i motsats till många andra möter kyrkans budskap med viss regelbundenhet. Körsångarna är i det perspektivet en betydelse¿ full grupp för att fördjupa förståelsen för hur kristen tro och gudstjänst idag upplevs. Vilken betydelse har gudstjänstdelta¿ gandet för körsångarna själva och betraktar de överhuvudta

226 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Fjärstedt Biörn;Spåren Efter Jesus - Om Kyrkans Fy
Våra Kyrkor, Bilder och fakta om alla sveriges kyr
Efter folkkyrkan : en teologi om kyrkan i der efte

Från samma märke:

Vad hindrar att jag blir döpt?
Bibel konfirmand silver
Den stora upptäckten : vår väg till Katolska kyrka