Den tidiga kyrkans historia

Den tidiga kyrkans historia

Den tidiga kyrkans historia

Den tidiga kristendomens historia från apostlatid till medeltid innehåller en mängd dramatiska händelser och konflikter. Detta är en levande skildring av hur den kristna kyrkans explosionsartade utveckling kom att skaka hela det romerska väldet i dess grundvalar under vår tideräknings allra första sekler.

218 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Mässa för enhetens skull : kommentarer och förslag
Den äldsta kyrkan : förkunnelse, förföljelse och f
Luther som utmaning : om frihet och ansvar

Från samma märke:

Östkyrkans mystiska teologi
Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohis
Villkorslöst älskad