Den tidiga kyrkans historia

Den tidiga kyrkans historia

Den tidiga kyrkans historia

Den tidiga kristendomens historia från apostlatid till medeltid innehåller en mängd dramatiska händelser och konflikter. Detta är en levande skildring av hur den kristna kyrkans explosionsartade utveckling kom att skaka hela det romerska väldet i dess grundvalar under vår tideräknings allra första sekler.

218 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Värdegrunder i kyrka, diakoni och samhälle
Vår tro som min : levande trosbekännelse
Lindmark Daniel;Samerna Och Svenska Kyrkan - Under

Från samma märke:

Nelly Rapp och de spökande prästerna
Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohis
Kyrkomödrar