Eckerdal Jan;Kyrka I Mission - Att Gestalta Kriste

Eckerdal Jan;Kyrka I Mission - Att Gestalta Kriste

Eckerdal Jan;Kyrka I Mission - Att Gestalta Kriste

Kyrkan är sänd att i varje tid på nytt gestalta evangeliet om Jesus Kristus i världen. Hur kan vi på ett trovärdigt sätt ta oss an den uppgiften i en efterkristen tid? Vad krävs av oss som vill vara kyrka idag? Som samtalspartner i boken Kyrka i mission har prästen och teologen Jan Eckerdal det brittiska missionsnätverket ""Fresh Expressions"", som växt fram i kölvattnet efter den anglikanska rapporten ""Mission-shaped Church"" och som en del svenska sammanhang hämtar inspiration från. När nya arbetssätt växer fram behöver också den teologiska reflektionen förnyas. Den här boken tar ett halvt steg tillbaka för att teologiskt och pastoralt reflektera över metoder som håller på att växa fram. Som utgångspunkt står den enkla fråga som varje kyrka som vill ta sin mission i världen på allvar kontinuerligt måste ställa sig: Vad gör vi nu?

194 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Huset du älskade
Den ortodoxa kyrkan
Halldorf Peter;Att Älska Sin Nästas Kyrka So...

Från samma märke:

Vattnet drar
Brev från en skeptiker
Tro och vetande