Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan

Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan

Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan

Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan är Fredrik Modéus pastoralteologiska doktorsavhandling som handlar om gudstjänstgemenskapen inom Svenska kyrkan.Varje vecka firar ett stort antal människor gudstjänst i Svenska kyrkan. De som kommer till varje enskild gudstjänst utgör tillsammans en sorts gemenskap. Men vad är egentligen en gudstjänstgemenskap? Fredrik Modéus undersöker gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan. Han föreslår öppenhet och varaktighet som två viktiga k

228 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Orgelliv : sju sekel i Stockholms stifts kyrkor
Från kyrka till wellbeing. Omarbetad och aktualist
Från kyrka till wellbeing. Omarbetad och aktualist

Från samma märke:

Delaktighetens kris : Gudstjänstens pedagogiska ut
Kyrkomysteriet
Av skuggor märkt