Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan

Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan

Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan

Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan är Fredrik Modéus pastoralteologiska doktorsavhandling som handlar om gudstjänstgemenskapen inom Svenska kyrkan.Varje vecka firar ett stort antal människor gudstjänst i Svenska kyrkan. De som kommer till varje enskild gudstjänst utgör tillsammans en sorts gemenskap. Men vad är egentligen en gudstjänstgemenskap? Fredrik Modéus undersöker gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan. Han föreslår öppenhet och varaktighet som två viktiga k

228 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Tagesson Göran;Kyrkan, Rummet, Landskapet - Vreta
Mässa för enhetens skull : kommentarer och förslag
Den äldsta kyrkan : förkunnelse, förföljelse och f

Från samma märke:

Den underbara vägen : en bok om det inre livet med
Glasdjävulen
Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrk