Halldorf Peter;Att Älska Sin Nästas Kyrka So...

Halldorf Peter;Att Älska Sin Nästas Kyrka So...

Halldorf Peter;Att Älska Sin Nästas Kyrka So...

I övertygelsen om att de kristnas synliga enhet är trons viktigaste krav, formulerar Peter Halldorf i denna bok ett »manifest för enhet« där den existentiella och andliga ekume- niken står i förgrunden. Han berör frågor som sällan varit mer aktuella: Hur kan vi verka för enhet i trohet mot den kyrka i vilken vi en gång blev döpta? Vad innebär det att allt fler i dag talar om att »konvergera« snarare än att »konvertera«? Finns det en »korsets väg« inom ekumeniken där just det som skiljer oss åt blir en nyckel till enheten? I Peter Halldorfs manifest för enhet står vittnesbördet i förgrunden. Det är människor och gemenskaper som älskar sin nästas kyrka som sin egen, som förkroppsligar en radikal enhetsvision. Men boken tar även upp stötestenar som vi inte kommer undan. Med utgångspunkt i de bibliska texterna reflekterar författaren kring frågorna om påvens roll och söker ett förhållningssätt som det skulle kunna vara möjligt att samlas omkring. Boken ger en helig vink om ett »enhetens mirakel« på en väg som Anden långsamt öppnar.

139 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Mitt i byn : med kyrkan som följeslagare genom Sve
Spökskeppet Vallona
Edholm Dag;Orgelliv - Sju Sekel I Stockholms Stift

Från samma märke:

Den ortodoxa kyrkan
Delaktighetens kris : Gudstjänstens pedagogiska ut
Kyrkomysteriet