Hill Jonathan;Den Kristna Kyrkans Historia

Hill Jonathan;Den Kristna Kyrkans Historia

Hill Jonathan;Den Kristna Kyrkans Historia

Det började med några få unga fiskare i Galiléen, men i dag omfattar den kristna kyrkan en tredjedel av världens befolkning. För första gången finns nu på svenska ett verk som i både ord och bild berättar om hur den kristna kyrkan har utvecklats i olika världsdelar under mer än 2000 år. Huvudtexterna är skrivna av den brittiske journalisten Jonathan Hill och den svenske kyrkohistorikern Per Beskow, som även varit redaktör för den svenska utgåvan. Till detta har 44 ämnesexperter, flera av dem svenska, skrivit fördjupningsartiklar om klosterrörelsen, inkvisitionen, darwinismen och andra företeelser och personer som varit viktiga för den kristna kyrkan och påverkat den. Över 200 bilder och 30 kartor, illustrationer och diagram gör boken lättillgänglig för alla som är intresserade av historia i allmänhet och kyrkohistoria i synnerhet. Boken kan användas för egen läsning, men är också utmärkt som lärobok och referensverk. Ur innehållet: De första kristna Kristen i ett kristet kejsardöme Det bysantinska riket Den tidiga kinesiska kyrkan Schismen mellan öst och väst Påvedömets frammarsch Medeltid och reformation i Europa Ryssarnas omvändelse Kyrkogrundande i Afrika och Asien Mission i Indien Väckelsens rötter Västvärlden efter upplysningen Kyrkorna i det moderna Asien och Amerika ""... Hill genomför det med den äran. På drygt 500 generöst illustrerade sidor skildrar han kyrkomötena, kristendomens utbredning, missionens historia, de teologiska schismerna, uppkomsten av ett till synes oändligt antal samfund och mycket annat som hör denna historia till och på ett förtjänstfullt sätt ger han också den politiska och filosofiska bakgrunden. (...) imponerade, inte minst för att den inte stannar vid det europeiska utan liksom själva ämnet är världsomspännande."" Populär Historia nr 6 2009 ""... Boken skiljer sig från andra kyrkohistoriska översikter med sitt starka globala perspektiv: ingen annan grundläggande bok innehåller lika mycket information om kristendom och mission i Asien, Afrika och Sydamerika. Texten är informationstät men relativt lättillgänglig... Den lämpar sig mycket väl för både kurser och egen läsning ... Boken är trevligt illustrerad med ett stort antal färgbilder, kartor och diagram..."" Johan Bjellvi, Bibliotekstjänst ""Ett imponerande innehållsrikt verk. Den kaxiga ambitionen ""hela kyrkans historia överallt"" infrias i överraskande hög grad."" Nils-Eije Stävare, teol dr, folkhögskollärare, Kaggeholm ""Boken väcker intresse och nyfikenhet och ger säkert många aha-upplevelser, när läsaren upptäcker hur vår egen tid har sitt sammanhang med det förflutna."" Oloph Bexell, professor i kyrkohistoria, Uppsala.

229 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Änglar och demoner
Andens folk : en lärjungavandring genom Apostlagär
Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan

Från samma märke:

Av skuggor märkt
Epidemin
Nekromantikerns krig. D. 4, Final