Kristendom : lära, fromhetsliv och historia

Kristendom : lära, fromhetsliv och historia

Kristendom : lära, fromhetsliv och historia

Kristendomen är världens största religion, och sannolikt också den religion som växer snabbast. Bara den katolska kyrkan har idag lika många bekännare som islam. Men variationen i liv och lära mellan olika kristna kyrkor är stor. Ännu mer mångskiftande blir bilden om man ser till kristendomens tvåtusenåriga historia. Denna bok ger en helhetsbild av kristendomen genom att sammanfatta det budskap som förenar kristna i alla tider, men också genom att redovisa skillnader och utmärkande drag

248 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Fransson Tomas;Inte Bara Kyrkans - Jesus I Kulture
Moderna kyrkor i Sverige
Trons vittnen : berättelser för daglig läsning

Från samma märke:

Omvänd
Florens & Toscana
The Drop