Kyrkans föremål : beskrivande lexikon

Kyrkans föremål : beskrivande lexikon

Kyrkans föremål : beskrivande lexikon

Frågan uppkom " hur ska vi kunna identifiera föremålen?" Det är den frågan redaktionsgruppen nu försökt besvara. Kyrkans föremål är exempel på sinn tids främsta konst och konsthantverk och kan jämföras med föremål på slott och gårdar. De betingar stora kulturhistoriska, immateriella, estetiska och identitetsskapande värden. Genom att beskriva kyrkans föremål framvisas en viktig sida av det svenska kulturarvet.

172 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Villkorslöst älskad
SW PKT Företag Standard MärkDNA 50ml (ca 200 objek
2 vykort Dalsland Tisselskog kyrka och Mellerud Ho

Från samma märke:

Martin Luther som själavårdare
Jag vill också vara en ängel : om upplevelser av d
Matrikel för Svenska kyrkan 2017