Kyrkomödrar

Kyrkomödrar

Kyrkomödrar

Det är lätt att få uppfattningen att kyrkan bara formats av män. Men faktum är att det funnits många kvinnor i kyrkans historia som med sina liv och gärningar haft, och fortfarande har, stor betydelse i kyrkan och världen av idag.De var varken präster eller biskopar men kanske just därför kunde de få kontaktnät och inflytande som var unikt i sin tid. Som fredsstiftare, diplomater och medlare; med ett kraftfullt socialt och andligt engagemang för nödlidande satte de tydliga avtryck i historie

198 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Den radikale Paulus : kyrkans konservativa ikon so
Straarup Jörgen;Den Sorglöst Försumliga Kyrkan - B
Den kommunikativa kyrkan : festskrift till Bernice

Från samma märke:

Mitt i byn : med kyrkan som följeslagare genom Sve
Värdegrunder i kyrka, diakoni och samhälle
Vår tro som min : levande trosbekännelse