Kyrkoordning 2017 : med angränsande lagstiftning f

Kyrkoordning 2017 : med angränsande lagstiftning f

Kyrkoordning 2017 : med angränsande lagstiftning f

Boken Kyrkoordning 2017 är ett arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan. I den del av boken som innehåller angränsande lagstiftning finns bl.a. begravningslagen och delar av kulturminneslagen. Där finns också utdrag ur äktenskapsbalken och lagen om Svenska kyrkan och övriga lagar som tillkom i samband med ändringen av relationerna mellan Svenska kyrkan och sta

283 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Katolska Kyrkans Lilla Katekes
Julby kyrka fiberoptikby 24cm
Gustafsson Lars H.;Barnets Mänskliga Rättigheter I

Från samma märke:

Liv i kyrkan : kyrkan i livet
Kristendom : lära, fromhetsliv och historia
Kyrkans första tid : kommentarer till Matteusevang