Liv I Försoning - Om Upprättelse I Kyrka Och Samhä

Liv I Försoning - Om Upprättelse I Kyrka Och Samhä

Liv I Försoning - Om Upprättelse I Kyrka Och Samhä

Liv i försoning handlar om mellanmänskliga relationer. Olika försoningsprocesser berörs, såsom den i Sydafrika efter apartheidregimens fall och den som pågår mellan Svenska kyrkan och samerna. Dessutom diskuteras försoningens gestaltning inom skönlitteratur och nutida film. Hur kan sådana kulturella uttryck fungera som redskap för försoning? Detta är den andra boken om försoning skriven på uppdrag av Svenska kyrkans teologiska kommitté. Den första, Tala om försoning som kom 2015, ger en teologisk fördjupning av den kristna försoningstanken.

147 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Jubla i Herren 5
Kyrkomysteriet
Kyrkoordning för svenska kyrkan 2014 : med komment

Från samma märke:

Sanna och farmor firar gudstjänst
Trons vittnen : berättelser för daglig läsning
Efter folkkyrkan : en teologi om kyrkan i der efte