Martin Luther - hans liv, lära och inflytande - 50

Martin Luther - hans liv, lära och inflytande - 50

Martin Luther - hans liv, lära och inflytande - 50

Den 31 oktober 2017 är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser om avlaten på Slottskyrkans port i Wittenberg. Knappt tre år senare var han bannlyst av både påve och kejsare, men hade också gett upphov till en reformation som nu påverkar kyrka och samhälle under 500 år.Vem var denne munk som hade en sådan slagkraft? I Martin Luther - hans liv, lära och inflytande ger Stephen J Nichols både en skildring av de viktiga händelser som alla borde känna till från Luthers liv och

218 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Mod att vara kyrka : om församlingsbygge och kyrka
Den tidiga kyrkans historia
Brev från en klostercell : längtan efter det helig

Från samma märke:

Värdegrunder i kyrka, diakoni och samhälle
Vår tro som min : levande trosbekännelse
Änglar och demoner