Martin Luther - hans liv, lära och inflytande - 50

Martin Luther - hans liv, lära och inflytande - 50

Martin Luther - hans liv, lära och inflytande - 50

Den 31 oktober 2017 är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser om avlaten på Slottskyrkans port i Wittenberg. Knappt tre år senare var han bannlyst av både påve och kejsare, men hade också gett upphov till en reformation som nu påverkar kyrka och samhälle under 500 år.Vem var denne munk som hade en sådan slagkraft? I Martin Luther - hans liv, lära och inflytande ger Stephen J Nichols både en skildring av de viktiga händelser som alla borde känna till från Luthers liv och

218 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Mitt i byn : med kyrkan som följeslagare genom Sve
Arvidsson Bengt;Kyrka Som Julprydnad - Om Julkyrko
Värdegrunder i kyrka, diakoni och samhälle

Från samma märke:

Östkyrkans mystiska teologi
Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohis
Villkorslöst älskad