Mässa för enhetens skull : kommentarer och förslag

Mässa för enhetens skull : kommentarer och förslag

Mässa för enhetens skull : kommentarer och förslag

Det gemensamma i en kyrka kommer till uttryck i en gemensam ordning för högmässan. Denna ordning måste vara allmänkyrklig och uttrycka vad som är gemensamma ekumeniska insikter om sakramenten. Andra kyrkor ska i svenska kyrkans sätt att fira högmässa känna igen ett autentiskt sakramentsfirande. Detta hindrar inte församlingen från att i andra gudstjänstformer låta sin särart och sina pastorala överväganden komma till uttryck.Christer Pahlmblad använder i den här boken sina expertkunskaper, g

143 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Medeltidens kyrkor i Vedbo, Vista, Tveta och Jönkö
Blåder Niclas;Barnen I Svenska Kyrkan - Teologiska
Svenska kyrkans bekännelseskrifter

Från samma märke:

Änglar och demoner
Andens folk : en lärjungavandring genom Apostlagär
Aldrig förstummas : Arvo Pärt och musikens källor