Mellan himmel och jord : Svenska kyrkans kulturarv

Mellan himmel och jord : Svenska kyrkans kulturarv

Mellan himmel och jord : Svenska kyrkans kulturarv

Boken Mellan himmel och jord, Svenska kyrkans kulturarv beskriver människors uttryck för tro och liv som under århundraden hittat olika former. Texter, berättelser, musik, byggnader, konstverk och böcker är alla uttryck för ett kulturarv. Ett arv som tillhör alla. Denna bok är del i en pågående reflektion i Svenska kyrkan om hur detta kulturarv är ett levande arv, där nya tolkningar och förståelser är i dialog med den mångtusenåriga historien.

177 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Från kyrka till wellbeing. Omarbetad och aktualist
Medeltidens kyrkor i Vedbo, Vista, Tveta och Jönkö
Att svära i kyrkan - tjugofyra röster om evig till

Från samma märke:

Trons mysterium En introduktion till den ortodoxa
Mordet i prästgården
Uppland : landskapets kyrkor