Motståndsrörelser i kyrkans historia

Motståndsrörelser i kyrkans historia

Motståndsrörelser i kyrkans historia

Det finns inte så många präster som vid sidan av ett intensivt församlingsarbete samtidigt tar sig tid att forska och skriva. Christian Braw är en, Håkan Sunnliden otvivelaktigt en annan. I boken får vi med honom som en mycket kunnig och beläst guide följa reformrörelser i kyrkans historia som montanisterna, novatianerna, valdensarna, reformatorerna, baptisterna, puritaner, kväkare, pietister herrnhutare och metodister till dagens olika försök, bl.a. cellkyrkorörelsen, att förnya de stora kyrkli

205 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Våra kyrkor - uppslagsverk över Sveriges samtliga
Martin Luther - hans liv, lära och inflytande - 50
Den ortodoxa kyrkan

Från samma märke:

Vad hindrar att jag blir döpt?
Bibel konfirmand silver
Den stora upptäckten : vår väg till Katolska kyrka