Östergötland : landskapets kyrkor

Östergötland : landskapets kyrkor

Östergötland : landskapets kyrkor

Forskningsprojektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Östergötland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. Projektresultaten kommer även att redovisas i en tryckt volym om kyrkorna i hela landet, samt genom uppgifter som i samarbete med Riksantikvarieämbetet görs tillgängliga via Internet.Det tvärvetenskapliga projektet sockenkyrkorna har med

79 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Huset du älskade
Den ortodoxa kyrkan
Halldorf Peter;Att Älska Sin Nästas Kyrka So...

Från samma märke:

Sockenkyrkorna : Kulturarv och bebyggelsehistoria
Kyrkomysteriet
Kyrkoordning för svenska kyrkan 2014 : med komment