Östergötland : landskapets kyrkor

Östergötland : landskapets kyrkor

Östergötland : landskapets kyrkor

Forskningsprojektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Östergötland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. Projektresultaten kommer även att redovisas i en tryckt volym om kyrkorna i hela landet, samt genom uppgifter som i samarbete med Riksantikvarieämbetet görs tillgängliga via Internet.Det tvärvetenskapliga projektet sockenkyrkorna har med

79 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Östkyrkans mystiska teologi
Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohis
Julby Nordisk Kyrka fiberoptikby 24cm

Från samma märke:

Luther som utmaning : om frihet och ansvar
Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrk
Huset du älskade