Samlas kring hoppet

Samlas kring hoppet

Samlas kring hoppet

I boken Samlas kring hoppet formulerar sig ärkebiskop Antje Jackelén kring evangeliets innebörd och kyrkans uppgift. Via tre ingångar - debatt, fördjupning och förkunnelse - berör Jackelén ett antal av vår tids mest utmanande frågor för kyrka och samhälle. Vilken är trons plats i samhället och i det offentliga samtalet? Vad säger Svenska kyrkans ärkebiskop om ledarskap och klimatfrågan, om förföljelse av kristna och ekumenik, om ondskaoch hopp?

157 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Julby fiberoptik med kyrka
SW PKT Privat Stort MärkDNA 6ml
Den mediterande dalahästen : religion på nya areno

Från samma märke:

Föreställd hedendom : tidigmedeltida skandinaviska
Kyrka i olika meningar : kortklippta texter med ec
Korset och kapitälet : de fornkristna kyrkorna och