Skatta dig lycklig : jordränta och jordbruk i Skån

Skatta dig lycklig : jordränta och jordbruk i Skån

Skatta dig lycklig : jordränta och jordbruk i Skån

Skattesystemets utformning och skatternas nivå hade stor betydelse för människorna redan i det förindustriella samhället. Huvuddelen av skatterna var då knutna till böndernas jordinnehav, och hade karaktären av feodal jordränta skatten var samtidigt bondens brukningsavgift för jord som antingen betalades till krona, adel eller kyrka. Efterhand uppstod emellertid betydande skillnader mellan villkoren för adelns bönder och kronans bönder.I Skatta dig lycklig sammanfattas och beräk

153 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Nattens grymma stjärnor
Lätta fakta om djur på gården
Från fladdermöss i luften till bävrar i bäcken

Från samma märke:

Glasdjävulen
Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrk
Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan