Småland - landskapets kyrkor

Småland - landskapets kyrkor

Småland - landskapets kyrkor

Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Småland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. Projektresultaten redovisas även i en övergripande volym samt genom uppgifter som i samarbete med Riksantikvarieämbetet görs tillgängliga via Internet.Det tvärvetenskapliga projektet sockenkyrkorna har med stöd från Riksbankens Jubileumsfond pågå

97 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Tro och vetande
Vackra kyrkor jag besökt och de fruktansvärda väse
Den äldsta kyrkan : förkunnelse, förföljelse och f

Från samma märke:

Trons vittnen : berättelser för daglig läsning
Efter folkkyrkan : en teologi om kyrkan i der efte
Bed och arbeta i trädgården : trädgårdskonsten i t