Spåren efter Jesus : om kyrkans fyra evangelier

Spåren efter Jesus : om kyrkans fyra evangelier

Spåren efter Jesus : om kyrkans fyra evangelier

En enda gång skrev Jesus något själv, han böjde sig ned och ritadei sanden. Ingen vet vad. Men han undervisade mycket, berättadeliknelser, gjorde under och tecken och botade många.Lärjungagruppen som fanns omkring honom, främst de somvar med från dopet i Jordan fram till han lyftes upp mot skyninför deras ögon, kunde berätta. Berättelsen om Jesus tog form,kanske redan på uppståndelsedagens kväll. Som Lukasevangelietberättar om Emmausvandringen var det Jesus som med si

216 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Adell Niklas;Pastoral - För En Församling I Svensk
;Katolska Kyrkans Lilla Katekes
Julby nordisk kyrka fiberoptikby 24cm

Från samma märke:

Småland - landskapets kyrkor
Inget för någon
Kastanjeträdets makt