Spåren i snön : att vara kyrka i norrländska glesb

Spåren i snön : att vara kyrka i norrländska glesb

Spåren i snön : att vara kyrka i norrländska glesb

Glesbygd präglar människors vardag på många håll i Sverige. Där läggs offentlig och privat verksamhet ner. Där minskar arbetstill¿fällena och det är ofta långt till skola och sjukvård. Eftersom staden utgör norm och referens för samhällsutveckling och politiska beslut har glesbygder hamnat utanför tankekartan eller så uppfattas de en¿bart som ett problem.Av vara kristen församling i glesbygder utgör en konkret utma¿ning för Svenska kyrkan. Hur kan man teologiskt beskriva, tolka och förstå hu

226 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Sensus Fidei - I Kyrkans Liv I Internationella Teo
Katolska Kyrkans Lilla Katekes
Julby kyrka fiberoptikby 24cm

Från samma märke:

Alla tiders Uppsala
Sockenkyrkorna : Kulturarv och bebyggelsehistoria
Kyrkomysteriet