Svenska kyrkans bekännelseskrifter

Svenska kyrkans bekännelseskrifter

Svenska kyrkans bekännelseskrifter

I Svenska kyrkans bekännelseskrifter  samlas Luthers lilla och stora katekes, trosbekännelserna, Den augsburgska bekännelsen, Konkordieformeln och andra bekännelseskrifter som format Svenska kyrkan.

349 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Moderna kyrkor i Sverige
Trons vittnen : berättelser för daglig läsning
Fjärstedt Biörn;Spåren Efter Jesus - Om Kyrkans Fy

Från samma märke:

Mitt i byn : med kyrkan som följeslagare genom Sve
Värdegrunder i kyrka, diakoni och samhälle
Vår tro som min : levande trosbekännelse