Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrk

Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrk

Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrk

Band 7, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Från 1800-talets mitt till 1900-talets första årtionde. Olika meningar om dopet och nattvarden bidrog till nya samfundsbildningar. En ny medvetenhet om församling, gudstjänst och frivillighet trädde fram i Svenska kyrkan. Om serien: Sveriges kyrkohistoria är ett tvärvetenskapligt verk. Varje band är skrivet av ledande experter på respektive tidsperiod. Framställningen kompletteras med ett antal fördjupningsartiklar, skrivna av

510 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Stina Wirsén, Vem är död?
En bra plats att vara på : en antropologisk studie
Att svära i kyrkan - tjugofyra röster om evig till

Från samma märke:

Kyrkomödrar
Kyrkomysteriet
Svenskarna och deras kyrkor