Sveriges kyrkohistoria. 8, Religionsfrihetens och

Sveriges kyrkohistoria. 8, Religionsfrihetens och

Sveriges kyrkohistoria. 8, Religionsfrihetens och

Band 8, Religionsfrihetens och ekumenikens tid. 1900-talet innebar en total omvandling av Svenska kyrkan - från en strikt reglerad bundenhet till staten till en fri kyrka vid millennieskiftet. Medlemsantalet sjunker, invandrarkyrkor etableras, ekumeniskt samarbete kommer till stånd på såväl riks- som lokalnivå. Om serien:Sveriges kyrkohistoria är ett tvärvetenskapligt verk. Varje band är skrivet av ledande experter på respektive tidsperiod. Framställningen kompletteras med e

510 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Star Trading Julby Kyrka Fiberoptik 24 cm
Matrikel för Svenska kyrkan 2017
Vackra kyrkor jag besökt och de fruktansvärda väse

Från samma märke:

Ekonomiskt stöd i församlingen
Pastor Viveka och hundraårsjubileet
Den stora upptäckten : vår väg till Katolska kyrka