SW PKT Företag Standard MärkDNA 50ml (ca 200 objek

SW PKT Företag Standard MärkDNA 50ml (ca 200 objek

SW PKT Företag Standard MärkDNA 50ml (ca 200 objek

Med SmartWater MärkDNA kan man som företag stöldmärka objekt som maskiner, elektronik, fordon, IT-utrustning m.m. Den unika MärkDNA-koden kopplas till företaget och därmed kan de märkta objekten identifieras av Polisen och härledas till Företaget.I paketet ingår följande:50 ml SmartWater MärkDNA (räcker till att stöldmärka minst 200 objekt), vi rekommenderar minst 3 märkpunkter per objekt.25 st 12x14 cm dekaler50 st 7x8 cm dekal200 st 2 cm runda objektsdekaler4 st skyltar Område A5 Hand KanalplastUV-ficklampa för kontroll av märkningPensel för appliceringInstruktion MärkDNA AppliceringRegistreringsformulärInternationell databas godkänd av PolisenGaranti på 5 års hållfasthet i utomhusmiljö enligt PAS820:2012Sökning på mikropunkter i onlinedatabas (Smarticle)Rättighet att använda SmartWaters varumärkesskyddadeområdesskyltarVAD ÄR SMARTWATER?SmartWater grundades i England där det effektivt skyddat mot stölder i snart 20 år. Stöldmärkningen är väldigt svår att upptäcka för blotta ögat men lyser upp kraftigt gröngult i UV-belysning. Den gröngula färgen är patenterad och mycket sällsynt i vår normala miljö vilket gör det enkelt för Polisen att hitta SmartWater MärkDNA.I Sverige skyddar SmartWater hushåll, fordon, båt, kommun,entreprenad, järnväg, telenät, elstationer, kyrkor mm. SmartWaters spårbara koder avskräcker mot inbrott och stöld samt hjälper Polisen att hitta den rättmätige ägaren till beslagtaget gods.UNIK KODVätskan i varje SmartWater-behållare innehåller en unik kod som registreras på en juridisk person. På så sätt kopplas objekt till dess ägare och kriminella till brott. Endast 1/4 millimeter av SmartWater krävs för att i laboratorieanalys få fram den unika koden och därmed ägaren av objektet. Den unika koden registreras i en internationell databas vilket erbjuder en internationell spårbarhet. MIKROPUNKTERVätskan innehåller även små mikropunkter. På varje mikropunkt finns SmartWaterkoden angiven som kan avläsas med ett mikroskop av Polis, Tull eller Larmtjänst.HÅLLBARHETSmartWater har uppnått den högsta klassen i den engelska testnormen PAS820:2012 för MärkDNA Klass A i utomhusbruk. Vi garanterar att våra kriminaltekniska koder och den fluorescerande färgen håller minst 5 år i utomhusmiljö.APPLICERINGSmartWater kan stöldmärka värdefulla ägodelar som smycken, datorer, ridutrustning, maskiner och stöldbegärliga delar på fordon etc. Det är bara fantasin som begränsar vad som kan stöldmärkas. Applicering sker enkelt genom att pensla på SmartWater på ditt objekt och sedan låta vätskan torka in. Dekaler och skyltar som ingår i paketet är en viktig del i SmartWaters brottsförebyggande effekt.POLISENPolisen har nationella rutiner och utrustning för att detektera och spåra SmartWater. SmartWater är godkänt som MärkDNA av svensk Polis och Nationellt Forensiskt Centrum - NFC (f.d Statens Kriminaltekniska Laboratorium - SKL). 

4688 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

SW PKT Privat Stort MärkDNA 6ml
easyroad
BT Drive Free 411

Från samma märke:

Vattnet drar
Brev från en skeptiker
Tro och vetande