Tidebönsboken

Tidebönsboken

Tidebönsboken

Tidebönsboken är en hjälp till djup och varaktig bön, till ett böneliv i gemenskap med Kristus och hans kyrka. Den består av Psaltarens böner och andra texter från Bibeln sammanställda för att användas dagligen vid fyra tillfällen i fyra veckor. När det är gjort har man stämt in i Psaltarens samtliga psalmer, och då är det dags att börja om i den första veckan.Tidebönsboken kan användas gemensamt i kyrkan, enskilt i hemmet, under en paus på arbetsplatsen, vid gruppsamlingar som till

235 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Fransson Tomas;Inte Bara Kyrkans - Jesus I Kulture
Moderna kyrkor i Sverige
Trons vittnen : berättelser för daglig läsning

Från samma märke:

Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrk
Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan
Mässa för enhetens skull : kommentarer och förslag