Trons mysterium En introduktion till den ortodoxa

Trons mysterium En introduktion till den ortodoxa

Trons mysterium En introduktion till den ortodoxa

Efter 70 år av statligt påbjuden ateism och återkommande förföl¿ jelser, har den Ryska Kyrkan under de senaste två decennierna ge¿ nomgått en närmast mirakulös pånyttfödelse och förnyelse. I en ständig ström byggs och restaureras kyrkor, grundas nya försam¿ lingar, kloster och läroanstalter, öppnas nya centra för socialt och humanitärt arbete, helgonförklaras nya martyrer och bekännare, och utbildas nya präster och teologer.Svårigheterna är många; den nya friheten innebär många utma¿ ningar.

252 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Larsson Anita;Dalby Kyrka - Om En Plats I Historie
Sockenkyrkorna : Kulturarv och bebyggelsehistoria
Ljuslykta KYRKA

Från samma märke:

Den äldsta kyrkan : förkunnelse, förföljelse och f
Luther som utmaning : om frihet och ansvar
Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrk