Trons mysterium En introduktion till den ortodoxa

Trons mysterium En introduktion till den ortodoxa

Trons mysterium En introduktion till den ortodoxa

Efter 70 år av statligt påbjuden ateism och återkommande förföl¿ jelser, har den Ryska Kyrkan under de senaste två decennierna ge¿ nomgått en närmast mirakulös pånyttfödelse och förnyelse. I en ständig ström byggs och restaureras kyrkor, grundas nya försam¿ lingar, kloster och läroanstalter, öppnas nya centra för socialt och humanitärt arbete, helgonförklaras nya martyrer och bekännare, och utbildas nya präster och teologer.Svårigheterna är många; den nya friheten innebär många utma¿ ningar.

252 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Kyrkan som fäderna byggde. Bergs kyrkas 150-årsjub
Vikdahl Linda;Jag Vill Också Vara En Ängel - Om Up
Fader okänd

Från samma märke:

Vackra kyrkor jag besökt och de fruktansvärda väse
Östkyrkans mystiska teologi
Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohis