Trons mysterium En introduktion till den ortodoxa

Trons mysterium En introduktion till den ortodoxa

Trons mysterium En introduktion till den ortodoxa

Efter 70 år av statligt påbjuden ateism och återkommande förföl¿ jelser, har den Ryska Kyrkan under de senaste två decennierna ge¿ nomgått en närmast mirakulös pånyttfödelse och förnyelse. I en ständig ström byggs och restaureras kyrkor, grundas nya försam¿ lingar, kloster och läroanstalter, öppnas nya centra för socialt och humanitärt arbete, helgonförklaras nya martyrer och bekännare, och utbildas nya präster och teologer.Svårigheterna är många; den nya friheten innebär många utma¿ ningar.

252 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Mitt i byn : med kyrkan som följeslagare genom Sve
Arvidsson Bengt;Kyrka Som Julprydnad - Om Julkyrko
Värdegrunder i kyrka, diakoni och samhälle

Från samma märke:

Villkorslöst älskad
Väven
Kyrkans förbön