Uppdrag förtroendevald

Uppdrag förtroendevald

Uppdrag förtroendevald

Uppdrag förtroendevald är en studiebok som rustar de förtroendevalda för uppdraget i Svenska kyrkan.  Boken är ett samarbetsprojekt mellan Verbum, Sensus, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Svenska Kyrkans Unga. En del av läsarna är nyvalda och ska tillträda sin första mandatperiod, andra är vana och har suttit i kyrkorådet i många är. I Uppdrag förtroendevald finns nyheter för alla! Boken passar både för enskilda förtroe

309 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Credo : en personlig kristen tro. Del 1, Fadern
Skåne : landskapets kyrkor
Stora kyrkor och små församlingar : Nytänkande med

Från samma märke:

Korset och kapitälet : de fornkristna kyrkorna och
Katolska kyrkans katekes
Den ortodoxa kyrkan