Uppland : landskapets kyrkor

Uppland : landskapets kyrkor

Uppland : landskapets kyrkor

Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Uppland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. Projektresultaten kommer även att redovisas i en tryckt volym om kyrkorna i hela landet, samt genom uppgifter som i samarbete med Riksantikvarieämbetet görs tillgängliga via Internet.Det tvärvetenskapliga projektet sockenkyrkorna har med stöd frå

81 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Den äldsta kyrkan : förkunnelse, förföljelse och f
Lind Helena;Modern Churches In Sweden
Jesus, min Herre och min Gud : undervisning i kris

Från samma märke:

Kastanjeträdets makt
Kristen mystik : ur psykologisk synvinkel. D. 2, F
Liv i kyrkan : kyrkan i livet