Uppland : landskapets kyrkor

Uppland : landskapets kyrkor

Uppland : landskapets kyrkor

Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Uppland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. Projektresultaten kommer även att redovisas i en tryckt volym om kyrkorna i hela landet, samt genom uppgifter som i samarbete med Riksantikvarieämbetet görs tillgängliga via Internet.Det tvärvetenskapliga projektet sockenkyrkorna har med stöd frå

81 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Mitt i byn : med kyrkan som följeslagare genom Sve
Spökskeppet Vallona
Edholm Dag;Orgelliv - Sju Sekel I Stockholms Stift

Från samma märke:

Inget för någon
Kyrkornas hemligheter : mellersta Sverige
Omvänd