Vikdahl Linda;Jag Vill Också Vara En Ängel - Om Up

Vikdahl Linda;Jag Vill Också Vara En Ängel - Om Up

Vikdahl Linda;Jag Vill Också Vara En Ängel - Om Up

Det finns lite kunskap om vilken roll kyrkliga gemenskaper spelar hos personer med funktionshinder. Det beror på att deras egna röster sällan fått komma till tals i vare sig forskning eller kyrkliga sammanhang. Detta gäller särskilt personer med utvecklingsstörning. I denna avhandling studeras de upplevelser som personer med utvecklingsstörning har av delaktighet i Svenska kyrkan. Den identifierar vilka sociala processer som har betydelse för dessa upplevelser. Studien bygger på deltagande observationer och kvalitativa intervjuer med personer med utvecklingsstörning. In- tervjumaterialet är tolkat utifrån symbolisk interaktionism. Linda Vikdahl är religionsvetare vid Umeå universitet. Detta är hennes avhandling.

212 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Juvander Katarina;Martin Luthers Kyrka
Tro och vetande
Vackra kyrkor jag besökt och de fruktansvärda väse

Från samma märke:

Vackra kyrkor jag besökt och de fruktansvärda väse
Brev från en klostercell : längtan efter det helig
En levande relation : bibeltankar om bön