Vikdahl Linda;Jag Vill Också Vara En Ängel - Om Up

Vikdahl Linda;Jag Vill Också Vara En Ängel - Om Up

Vikdahl Linda;Jag Vill Också Vara En Ängel - Om Up

Det finns lite kunskap om vilken roll kyrkliga gemenskaper spelar hos personer med funktionshinder. Det beror på att deras egna röster sällan fått komma till tals i vare sig forskning eller kyrkliga sammanhang. Detta gäller särskilt personer med utvecklingsstörning. I denna avhandling studeras de upplevelser som personer med utvecklingsstörning har av delaktighet i Svenska kyrkan. Den identifierar vilka sociala processer som har betydelse för dessa upplevelser. Studien bygger på deltagande observationer och kvalitativa intervjuer med personer med utvecklingsstörning. In- tervjumaterialet är tolkat utifrån symbolisk interaktionism. Linda Vikdahl är religionsvetare vid Umeå universitet. Detta är hennes avhandling.

212 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Arvidsson Ann-Sofie;Makten Och Döden - Stat Och Ky
Hill Jonathan;Den Kristna Kyrkans Historia
Fjärstedt Biörn;Spåren Efter Jesus - Om Kyrkans Fy

Från samma märke:

Vår tro som min : levande trosbekännelse
Änglar och demoner
Andens folk : en lärjungavandring genom Apostlagär